Nieuws

Brand PionierhoutNaar aanleiding van het afbranden van één van onze materiaalschuren organiseert onze vereniging een extra collecte in week 27. Er wordt gecollecteerd op dinsdag 2 juli, woensdag 3 juli en vrijdag 5 juli door alle jeugdleden. Het gebied waarin gecollecteerd zal worden bestaat uit de bebouwde kom van Erica, de tuinbouwgebieden en Parc Sandur. De opbrengst komt volledig ten goede aan de wederopbouw van de in brand gestoken materiaalschuur.

We hopen op uw steun te mogen rekenen!

AddThis Social Bookmark Button
Category: Nieuws