Nieuws

collectebusDe brand van 14 juni heeft onze vereniging een flinke schadepost bezorgd. Een grootschalige collecte in Erica inclusief de tuinbouwgebieden en Parc Sandur in de week van 2 tot en met 5 juli heeft ruim 3000,- euro opgebracht. Hiermee is een groot deel van de geleden schade verholpen. We willen alle donateurs dan ook van harte bedanken voor hun gulle giften! Dit biedt ons de mogelijkheid een nieuw materiaalhok te realiseren en de broodnodige kampeerartikelen te kopen waardoor de talloze jeugdactiviteiten ook in het nieuwe seizoen doorgang kunnen vinden.

AddThis Social Bookmark Button
Category: Nieuws